สลิงโซ่ (Chain Sling)

สลิงโซ่ (Chain Sling) เป็นอุปกรณจับยกสิ่งของต่างๆ โดยมีสลิงแบบโซ่พร้อมกับตะขอยึดทั้งด้านบนและด้านล่างที่สามารถปรับความยาวของห่วงโซ่ให้พอดีกับสิ่งของที่ต้องการยกเคลื่อนย้าย ทำให้การยกง่ายและคล่องตัวขึ้น โดยส่วนใหญ่มักนำสลิงโซ่มาใช้ในงานคลังสินค้าและงานขนส่งสินค้า เป็นต้น

รายชื่อสินค้า สลิงโซ่ (Chain Sling) (472 รายการ)

แสดง 1–200 ใน 471 รายการ