อุปกรณ์ย้ายเครื่องจักร (Machine Roller)

อุปกรณ์ย้ายเครื่องจักร (Machine Roller) เป็นเครื่องมือที่สามารถยก ดึง ลาก เคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างราบรื่น ด้วยโครงสร้างตัวฐานยกใช้ระบบไฮดรอลิกแบบเท้าเหยียบในการยกล้อที่สามารถปรับหมุนงานไปทางซ้าย-ขวาได้ พร้อมกับมีลูกล้อที่เคลื่อนย้ายใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วแม้ว่าจะใช้ในพื้นที่ลาดเอียงโดยไม่ต้องออกแรงดึงมาก

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์ย้ายเครื่องจักร (Machine Roller) (17 รายการ)

Showing all 17 results