อุปกรณ์ยึดราง (Air Line Rail)

อุปกรณ์ยึดราง (Air Line Rail) ใช้สำหรับติดตั้งร่วมกับรางของอุปกรณ์เครื่องบิน เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ในระหว่างการโหลดขนส่ง ให้การยึดเกาะที่แน่นหนา และสามารถทำการปลดออกได้ง่ายด้วยเทคโนโลีการบิน

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์ยึดราง (Air Line Rail) (30 รายการ)

Showing all 30 results