ลูกล้อไนล่อนพร้อมสกรูหมุน (Nylon Caster with Screw)

ลูกล้อไนลอนพร้อมสกรูหมุน (Nylon Caster with Screw) แกนสกรูหมุนแบบมาตรฐานที่ติดตั้งได้อย่างแน่นหนา และสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานหลายรูปแบบ ลูกล้อไนลอนจึงเหมาะกับงานทั่วไป และสามารถใช้สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบาตลอดจนงานหนักทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รายชื่อสินค้า ลูกล้อไนล่อนพร้อมสกรูหมุน (Nylon Caster with Screw) (76 รายการ)

Showing all 76 results