อุปกรณ์ยึดติด (Fastener)

อุปกรณ์ยึดติด (Fastener) เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อหรือยึดติดวัตถุสองอย่างหรือมากกว่าเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปอุปกรณ์ยึดติดจะใช้ในการเชื่อมต่อที่ไม่ถาวร สามารถถอดออกได้โดยไม่ทำให้ส่วนประกอบการเชื่อมต่อเสียหาย และมีบทบาทในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม และต่อเติม ฯลฯ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท เช่น พุก ตะปู น็อต หรือเครื่องมือช่างอื่นๆ เพื่อประกอบวัสดุให้มีความแน่นหนา แข็งแรงทนทานและปลอดภัยต่อการใช้งาน

รายชื่อ Category อุปกรณ์ยึดติด (Fastener)

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์ยึดติด (Fastener)

แสดง 1–200 ใน 3189 รายการ