ลวดเหล็ก / ลวดอลูมิเนียม / ลวดทองแดง (Steel Wire / Aluminum Wire / Copper Wire)

ลวดเหล็ก / ลวดอลูมิเนียม / ลวดทองแดง (Steel Wire / Aluminum Wire / Copper Wire) เป็นลวดเส้นเดียวมักจะมีความยืดหยุ่นคและวามหนาแตกต่างกันไป ที่มีประโยชน์หลากหลายมากซึ่งสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันสำหรับการมัดรวมสิ่งของต่างๆ เข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการทำสวน การทำฟาร์มและงานประเภทอื่นๆ รวมถึงมีประโยชน์ในการใช้งานเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการทหาร ฯลฯ

รายชื่อสินค้า ลวดเหล็ก / ลวดอลูมิเนียม / ลวดทองแดง (Steel Wire / Aluminum Wire / Copper Wire) (154 รายการ)

Showing all 154 results