ขวด / ภาชนะพลาสติก (Bottle / Plastic Container)

ขวด / ภาชนะพลาสติก (Bottle / Plastic Container) เป็นอุปกรณ์ประเภทบรรจุ เช่น ถ้วยวัด, ถาดทดลอง, ถัง, ขวดฉีดน้ำกลั่น, โดยจะใช้สำหรับการบรรจุ ขนส่ง และจัดเก็บวัสดุไว้ในห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการทดลองได้อย่างมีประสทธิภาพ

รายชื่อ Category ขวด / ภาชนะพลาสติก (Bottle / Plastic Container)

รายชื่อสินค้า ขวด / ภาชนะพลาสติก (Bottle / Plastic Container)

แสดง 1–200 ใน 601 รายการ