เครื่องครัวสำหรับการตรวจสอบ (Kitchenware for Inspection)

เครื่องครัวสำหรับการตรวจสอบ (Kitchenware for Inspection) คือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ช่วยให้การทดสอบหรือการตรวจสอบอาหารมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยมีภาชนะให้เลือกใช้หลายประเภท เช่น ที่คีบอาหาร, ชุดตะกร้าและถาดรองน้ำ, ทัพพีตักอาหาร, เขียง และอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี และผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือสำหรับการต้านทานการกัดกร่อน จึงทำให้มีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานด้านอาหาร

รายชื่อสินค้า เครื่องครัวสำหรับการตรวจสอบ (Kitchenware for Inspection) (29 รายการ)

Showing all 24 results