หลอดทดลอง / ฝาครอบหลอดทดลอง (Test Tube / Test Tube Cap)

หลอดทดลอง / ฝาครอบหลอดทดลอง (Test Tube / Test Tube Cap) เป็นภาชนะแก้วหรือพลาสติกที่ค่อนข้างบางและมีก้นกลม ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บสารเคมีในปริมาณเล็กน้อยและมีปากบานเพื่อทำให้การเทง่ายขึ้น หลอดทดลองสามารถเก็บของเหลวหรือสารเคมรที่เป็นของแข็ง และสามารถใช้เพื่อให้มีปฏิกิริยาทางเคมีเพียงเล็กน้อย ความบางของหลอดทดลองจะช่วยการแพร่กระจายไอระเหยจากปฏิกิริยาทางเคมี และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

รายชื่อสินค้า หลอดทดลอง / ฝาครอบหลอดทดลอง (Test Tube / Test Tube Cap) (20 รายการ)

Showing all 20 results