ระบบลำเลียง (Conveyor)

ระบบลำเลียง (Conveyor) เป็นระบบขนถ่ายทางกลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับการขนถ่ายวัสดุโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดของพนักงาน ลดความเสี่ยงในที่ทำงาน และลดต้นทุนแรงงาน รวมถึงมีประโยชน์ในการเคลื่อนย้านสิ่งของที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักเยอะ หรือจำนวนมากจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างง่ายดาย โดยระบบลำเลียงอาจใช้สายพานลำเลียง, ลูกกลิ้งลำเลียง, โซ่ลำเลียง, สกรูลำเลียง, และกระพ้อลำเลียงวัตถุในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

รายชื่อ Category ระบบลำเลียง (Conveyor)

รายชื่อสินค้า ระบบลำเลียง (Conveyor)

Showing all 198 results