ลูกบอลลำเลียงสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom Ball Transfer)

ลูกบอลลำเลียงสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom Ball Transfer) เป็นผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานให้ห้องคลีนรูม เพื่อระบบจัดตำแหน่งและวางตำแหน่งมาตรฐานของพื้นผิวกระจก ที่มีความเสียดทานต่ำและช่วยลดรอยแตกหรืองานเสียหายบนพื้นผิวกระจกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความทนทานและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานในระระยาว

รายชื่อสินค้า ลูกบอลลำเลียงสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom Ball Transfer) (1 รายการ)

แสดง %d รายการ