ลูกกลิ้งลำเลียงเหล็ก (Steel Roller Conveyor)

ลูกกลิ้งลำเลียงเหล็ก (Steel Roller Conveyor) เป็นลูกกลิ้งโครงเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง ช่วยให้สามารถของรับน้ำหนักได้ดี และได้รับการออกแบบให้มีหลายประเภททั้งลูกกลิ้งตรง, ลูกกลิ้งเรียว, ลูกกลิ้งไฟฟ้า, และลูกกลิ้งชนิดเฟืองขับ ฯลฯ ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายกับระบบลูกกลิ้งลำเลียงในสายการผลิตต่างๆ อีกทั้งยังมีความยาวหลายขนาดให้เลือกใช้งาน

รายชื่อสินค้า ลูกกลิ้งลำเลียงเหล็ก (Steel Roller Conveyor) (46 รายการ)

Showing all 46 results