รถเข็น / รถเข็นดอลลี่ (Cart / Dolly Cart)

รถเข็น / รถเข็นดอลลี่ (Cart / Dolly Cart) เป็นยานพาหนะที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการขนส่ง โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของล้อและมือจับสำหรับการดึงหรือผลัก โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการเคลื่อนย้านวัตถุที่ค่อนข้างมีน้ำหนักหรือใช้ในการขนส่งวัตถุหลายชิ้นในเวลาเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีหลายประเภทให้เลือกใช้งาน เช่น รถเข็นอลูมิเนียม, รถเข็นป้องกันไฟฟ้าสถิต, รถเข็นทรงสูง, หรือรถเข็นดอลลี่พลาสติก ฯลฯ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม

รายชื่อ Category รถเข็น / รถเข็นดอลลี่ (Cart / Dolly Cart)

รายชื่อสินค้า รถเข็น / รถเข็นดอลลี่ (Cart / Dolly Cart)

แสดง 1–200 ใน 398 รายการ