รถเข็น 2 ชั้น (Birdie Wagon)

รถเข็น 2 ชั้น (Birdie Wagon) เป็นรถเข็นอเนกประสงค์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำงาน และสามารถบรรจุวัตถุได้มากขึ้น เนื่องจากประกอบด้วยชั้นวางหลายชั้นและมีกรอบด้านข้างป้องกันสิ่งของตกหล่น อีกทั้งยังมีโครงสร้างที่แข็งแรง และมีระบบล็อกล้อเพื่อความปลอดภัย จึงเหมาะสำหรับการทำงานในโรงงานเพื่อวางเครื่องมือ หรือการขนย้ายสินค้าแบบชั่วคราว เป็นต้น

รายชื่อ Category รถเข็น 2 ชั้น (Birdie Wagon)

รายชื่อสินค้า รถเข็น 2 ชั้น (Birdie Wagon)

แสดง 1–200 ใน 2558 รายการ