ลังพลาสติกโปร่ง (Plastic Mesh Container)

ลังพลาสติกโปร่ง (Plastic Mesh Container) ใช้สำหรับบรรจุจัดเก็บสิ่งของทั่วไปที่ต้องการให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น ผลไม้ ขนมปัง อาหารทะเล อะไหล่ช่าง ฯลฯ ด้วยโครงสร้างตัวลังพลาสติกทำจากพลาสติกเหนียว แข็งแรง มีช่องรูรอบตัวลัง และมีมือจับด้านข้างหรือบางรุ่นจะมีหูหิ้วที่สามารถยกขนย้ายได้อย่างสะดวกสบาย สามารถวางซ้อนทับกันได้ จึงนิยมนำลังพลาสติกโปร่งมาใช้ร้านค้าสะดวกซื้อ งานคลังสินค้าอุตสาหกรรม งานประมง เป็นต้น

รายชื่อสินค้า ลังพลาสติกโปร่ง (Plastic Mesh Container) (160 รายการ)

Showing all 160 results