โต๊ะช่าง (Work Bench)

โต๊ะช่าง (Work Bench) เป็นโต๊ะที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับช่างมืออาชีพให้สามารถประกอบติดตั้งชิ้นงานหรือจัดเก็บเครื่องมือช่างได้ ด้วยโครงสร้างของโต๊ะช่างที่มีความคงทนแข็งแรงสามารถตอบโจทย์การใช้งานช่างทั่วไป งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานซ่อมในไลน์การผลิต ห้องแล็ป อู่ซ่อมรถยนต์ฯลฯ ซึ่งผลิตจากเหล็กคุณภาพดีที่สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีได้ดี ถอดประกอบและปรับระดับโต๊ะได้เพื่อให้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่นได้

รายชื่อ Category โต๊ะช่าง (Work Bench)

รายชื่อสินค้า โต๊ะช่าง (Work Bench)

แสดง 1–200 ใน 447 รายการ