วัสดุแม่เหล็ก (Magnetic Material)

วัสดุแม่เหล็ก (Magnetic Material) คือ โลหะที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก โดยมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น แม่เหล็กชนิดอัลนิโก, แม่เหล็กแรงนีโอไดเมียม, แม่เหล็กซาแมเรียมโคบอลต์, และแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ ฯลฯ ที่มีรูปร่างแตกต่างกันตามการใช้งานทั้งรูปร่างสี่เหลี่ยมมุมฉาก, ทรงกลม, ทรงกลมมีรู, และสี่เหลี่ยมมีรู ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีแรงยึดเหนี่ยวสูงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแม่เหล็ก เช่น ลำโพง, มอเตอร์รถยนต์, เครื่องยนต์ ฯลฯ

รายชื่อสินค้า วัสดุแม่เหล็ก (Magnetic Material) (426 รายการ)

แสดง 1–200 ใน 426 รายการ