อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสำหรับเครื่องกลึง (Lathe Machine Safety Guard)

อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสำหรับเครื่องกลึง (Lathe Machine Safety Guard) ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการทำงานกับเครื่องกลึง และปกป้องจากการสัมผัสโดยตรงกับหัวกลึงหรือสารหล่อเย็น และเศษวัสดุกระเด็นได้โดยโครงสร้างที่สามารถครอบหัวกลึงได้อย่างพอดี ผู้ปฏิบัติงานจึงมันใจได้ถึงความปลอดภัยขณะทำงาน

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสำหรับเครื่องกลึง (Lathe Machine Safety Guard) (3 รายการ)

Showing all 3 results