สกรูซัพพอร์ต (Screw Support)

สกรูซัพพอร์ต (Screw Support) คือ สกรูรองรับการจับยึดสำหรับชิ้นงานที่มีพื้นผิวไม่สม่ำเสมอหรือรูปร่างผิดปกติ และสามารถใช้รองรับอุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นปากกาจับชิ้นงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก โดยมีการออกแบบสกรูซัพพอร์ตหลากหลายรูปให้เลือกใช้ เพื่อครอบคลุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

รายชื่อสินค้า สกรูซัพพอร์ต (Screw Support) (21 รายการ)

Showing all 21 results