อุปกรณ์สำหรับเครื่องมืออัด (Tools for Press Machine)

อุปกรณ์สำหรับเครื่องมืออัด (Tools for Press Machine) เป็นเครื่องมือเครื่องจักรที่เปลี่ยนรูปร่างของชิ้นงานโดยใช้แรงกด มักใช้ในเครื่องอัดไฮดรอลิก นิวเมติกและเครื่องจักรกลเพื่อผลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่นในปริมาณมาก โดยทั่วไปเครื่องมืออัดแบ่งประเภทตามประเภทของการดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือ เช่น ปั๊ม, เจาะ, ดัด, ขึ้นรูป, การตี, หรือตัดแต่ง ฯลฯ

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์สำหรับเครื่องมืออัด (Tools for Press Machine) (6 รายการ)

Showing all 6 results