เครื่องมือวัด (Measuring Tools)

เครื่องมือวัด (Measuring Tools) มีหลายประเภท ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ เวอร์เนียคาลิปเปอร์, ไมโครมิเตอร์, ไดอัลเกจ, ไม้โปรแทรกเตอร์และไม้บรรทัด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนงาน รวมถึงอุปกรณ์ในการวัดสถานะต่างๆ เช่น กระแส, แรงดัน, น้ำหนัก, อุณหภูมิ, ความแข็ง, คุณภาพน้ำ, ความหนืด, และอัตราการไหล ที่แสดงผลการวัดแบบดิจิทัล หรือแสดงผลบนอุปกรณ์ภายนอก

รายชื่อ Category เครื่องมือวัด (Measuring Tools)

รายชื่อสินค้า เครื่องมือวัด (Measuring Tools)

แสดง 1–200 ใน 803 รายการ