เกจวัดความลึก (Depth Gauge)

เกจวัดความลึก (Depth Gauge) เป็นเครื่องมือสำหรับวัดสิ่งต่างๆ เช่น ความลึกของร่องและความสูงของชิ้นส่วนอุปกรณ์ ที่มีการแสดงผลแบบอนาล็ก, แบบเข็ม, แบบดิจิตอล, และ ไมโครมิเตอร์ ดังนั้นจึงควรเลือกตามใช้งาน เมื่อทำการวัดขนาดความลึกทำโดยการสอดปลายของเครื่องเกจวัดความลึกเข้าไปในร่อง ฯลฯ โดยเกจวัดความลึกจะให้ค่าการวัดที่แตกต่างกันเล็กน้อย

รายชื่อสินค้า เกจวัดความลึก (Depth Gauge) (14 รายการ)

Showing all 14 results