ปั๊มสูบน้ำมันมือหมุน แบรนด์ AQUA SYSTEM

ปั๊มสูบน้ำมันมือหมุน แบรนด์ AQUA SYSTEM (13)

Hand Pump AQUA SYSTEM

ปั๊มสูบน้ำมันมือหมุน เป็นปั๊มที่ใช้ในการส่งน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันตัดกลึง ตัวทำละลายบางชนิด ฯลฯ ออกจากถังบรรจุด้วยแรงคน มีวัสดุตัวเรือนปั๊มทั้งพลาสติกวิศวกรรม, อลูมินั่มและสเตนเลส เพื่อให้เหมาะสมกับของเหลวที่จะนำตัวปั๊มไปใช้งาน ตัวปั๊มมีคุณภาพสูง เหมาะกับการขนถ่ายของเหลวปริมาณไม่มากต่อครั้ง

รายชื่อสินค้า ปั๊มสูบน้ำมันมือหมุน แบรนด์ AQUA SYSTEM (13 รายการ)

Showing all 13 results