อุปกรณ์เสริมของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบรนด์ AQUA SYSTEM

อุปกรณ์เสริมของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบรนด์ AQUA SYSTEM (4)

Accessory for Industrial Vacuum Cleaner AQUA SYSTEM

อุปกรณ์เสริมของเครืองดูดฝุ่นอุตสาหกรรม จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม มีความยืดหยุ่นเหมาะกับลักษณะงานมากขึ้น เช่น ถุงกรองฝุ่น (เพื่อใช้ในการกักเก็บฝุ่น), ฝาครอบถังเหล็กขนาด 100 และ 200 ลิตร (เพื่อใช้ในการเพิ่มปริมาตรในการกักเก็บ), ล้อเลื่อนสำหรับถังเหล็กขนาด 100 และ 200 ลิตร (เพื่อใช้ในการขนย้ายอุปกรณ์ไปตามสถานที่ต่างๆ)

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์เสริมของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบรนด์ AQUA SYSTEM (4 รายการ)

Showing all 4 results