ปั๊มสูบน้ำมันมือโยก แบรนด์ AQUA SYSTEM

ปั๊มสูบน้ำมันมือโยก แบรนด์ AQUA SYSTEM (6)

Wing Pump AQUA SYSTEM

ปั๊มสูบน้ำมันมือโยก เป็นปั๊มที่ใช้ในการส่งน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันตัดกลึง ฯลฯ โดยการโยกด้วยแรงคน มีวัสดุตัวเรือนปั๊มเป็นเหล็กหล่อและทองเหลือง ตัวปั๊มมีคุณภาพสูง เหมาะกับการขนถ่ายของเหลวปริมาณไม่มากต่อครั้งหรืองานที่ต้องการการขนถ่ายน้ำมันขึ้นที่สูงหรือส่งไกล

รายชื่อสินค้า ปั๊มสูบน้ำมันมือโยก แบรนด์ AQUA SYSTEM (6 รายการ)

Showing all 6 results