ถุงมือ Tsunooga เคลือบไนไตร แบรนด์ ATOM

ถุงมือ Tsunooga เคลือบไนไตร แบรนด์ ATOM (5)

Tsunooga Gloves Nitrile Coated ATOM

ถุงมือกันบาดทอด้วยเส้นด้าย Tsunooga มีความแข็งแรงทนทานต่อการกันบาด เคลือบไนไตรบริเวณฝ่ามือช่วยให้การจับชิ้นงานดีขึ้น กระชับ คล่องตัว สามารถสัมผัสชิ้นงานที่มีลักษณะเปียกหริอลื่นได้ดี ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานที่มีลักษณะคมบาดได้

รายชื่อสินค้า ถุงมือ Tsunooga เคลือบไนไตร แบรนด์ ATOM (5 รายการ)

Showing all 5 results