ถุงมือ Black Tsunooga เคลือบไนไตร แบรนด์ ATOM

ถุงมือ Black Tsunooga เคลือบไนไตร แบรนด์ ATOM (2)

Black Tsunooga Gloves Nitrile Coated ATOM

ถุงมือกันบาดทอด้วยเส้นด้าย Black Tsunooga มีความแข็งแรงทนทานต่อการกันบาด เคลือบไนไตรบริเวณฝ่ามือช่วยให้การจับชิ้นงานดีขึ้น กระชับ คล่องตัว สามารถสัมผัสชิ้นงานที่มีลักษณะเปียกหริอลื่นได้ ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานที่มีลักษณะคมบาดได้

รายชื่อสินค้า ถุงมือ Black Tsunooga เคลือบไนไตร แบรนด์ ATOM (2 รายการ)

Showing all 2 results