AirTecter ถุงมือเคลือบโฟมยางธรรขาติ แบรนด์ ATOM

AirTecter ถุงมือเคลือบโฟมยางธรรขาติ แบรนด์ ATOM (3)

AirTector ATOM

AirTector เป็นถุงมือทอด้วยเส้นด้ายผ้าฝ้ายและ Woolly Nylon แบบไร้ตะเข็บ เคลือบด้วยโฟมยางธรรมชาติบริเวณนิ้วและฝ่ามือ โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะของ ATOM เท่านั้น ทำให้ยางฟูนุ่ม มีความยืดหยุ่น จับกระชับมากขึ้น ช่วยลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน ถุงมือผ่านการอบความร้อนเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและกลิ่นอับ

รายชื่อสินค้า AirTecter ถุงมือเคลือบโฟมยางธรรขาติ แบรนด์ ATOM (3 รายการ)

Showing all 3 results