CARTON

CARTON Key Visual

ผู้ผลิตกล้องจุลทรรศน์กล้องส่องทางไกลกล้องสองตาและแว่นขยายก่อตั้งขึ้นในปี 2484 ในปี 1988 CARTON (SIAM) OPTICAL ก่อตั้งขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีประเทศไทยในฐานะโรงงานเฉพาะสำหรับการพัฒนาและผลิตกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ
เราได้รับ ISO9001, 9002 และ 14000 และดำเนินการต่อเพื่อให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแก่ลูกค้าของเรา

รายชื่อสินค้า CARTON

Showing all 4 results