หินขัดน้ำมัน แบรนด์ CHERRY (YAMATO SEITOSYO)

หินขัดน้ำมัน แบรนด์ CHERRY (YAMATO SEITOSYO) (19)

Oil Stone CHERRY (YAMATO SEITOSYO)

หินน้ำมัน (Oilstone) จากแบรนด์ CHERRY ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น โดยจะใช้สารขัดอลูมินา (A) เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งมีความแข็งสูง เหมาะสำหรับงานขัดหรืองานลบคม ซึ่งสามารถใช้ได้กับโลหะแข็ง เช่น เหล็ก, เหล็กกล้า เป็นต้น

รายชื่อ Category หินขัดน้ำมัน แบรนด์ CHERRY (YAMATO SEITOSYO)

รายชื่อสินค้า หินขัดน้ำมัน แบรนด์ CHERRY (YAMATO SEITOSYO) (19 รายการ)

Showing all 34 results