หินขัดน้ำมันแบบก้อนสี่เหลี่ยม แบรนด์ CHERRY (YAMATO SEITOSYO)

หินขัดน้ำมันแบบก้อนสี่เหลี่ยม แบรนด์ CHERRY (YAMATO SEITOSYO) (16)

Square Oilstone CHERRY (YAMATO SEITOSYO)

หินขัดน้ำมันเป็นหินที่ประกอบด้วยวัสดุขัดถู วัสดุประสาน และช่องว่างภายในหิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้หินขัดมีความคงรูปและมีความนิ่ม – แข็งหลายระดับ เนื่องจากหินขัดเป็นหินที่มีน้ำมันอยู่ในตัวจึงใช้ขัดชิ้นงานด้วยมือเปล่าได้อย่างราบรื่น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การลบมุม การลับคมมีด การขัดขึ้นเงา และอื่นๆ

รายชื่อสินค้า หินขัดน้ำมันแบบก้อนสี่เหลี่ยม แบรนด์ CHERRY (YAMATO SEITOSYO) (16 รายการ)

Showing all 16 results