หินขัดน้ำมันแบบแท่งสี่เหลี่ยม แบรนด์ CHERRY (YAMATO SEITO)

หินขัดน้ำมันแบบแท่งสี่เหลี่ยม แบรนด์ CHERRY (YAMATO SEITO) (5)

Square Stick Oilstone CHERRY (YAMATO SEITOSYO)

หินขัดน้ำมันชนิดแท่งสี่เหลี่ยมเหมาะสำหรับใช้ขัดตามร่องตามมุมบนชิ้นงาน หินขัดแท่งสี่เหลี่ยมมีหลากหลายขนาด ดังนั้นควรเลือกขนาดแท่งขัดให้เหมาะกับชิ้นงานและเหมาะมือเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

รายชื่อสินค้า หินขัดน้ำมันแบบแท่งสี่เหลี่ยม แบรนด์ CHERRY (YAMATO SEITO) (5 รายการ)

Showing all 5 results