หินขัดแม่พิมพ์ แบรนด์ CHERRY (YAMATO SEITOSYO)

หินขัดแม่พิมพ์ แบรนด์ CHERRY (YAMATO SEITOSYO) (94)

Polishing Stone CHERRY (YAMATO SEITOSYO)

หินขัดเป็นอุปกรณ์งานขัดสำหรับแม่พิมพ์ โดยแม่พิมพ์มีหลายประเภท เช่น แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป แม่พิมพ์หล่อ และแม่พิมพ์พลาสติก ซึ่งในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์แต่ละรูปแบบจำเป็นต้องมีการเก็บผิวชิ้นงานและขัดขึ้นเงาในขั้นตอนสุดท้าย ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาในส่วนของการผลิตแม่พิมพ์ให้การตัดเฉืยนมีความแม่นยำสูง แต่ก็ยังดังนั้นหินขัดยังเป็นอุปกรณ์สำคัญต่องานแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้ชิ้นงานถูกต้องตรงตามแบบที่ต้องการอย่างมีคุณภาพ

รายชื่อ Category หินขัดแม่พิมพ์ แบรนด์ CHERRY (YAMATO SEITOSYO)

รายชื่อสินค้า หินขัดแม่พิมพ์ แบรนด์ CHERRY (YAMATO SEITOSYO) (94 รายการ)

Showing all 95 results