เข็มวัดชิ้นงาน แบรนด์ RENISHAW

เข็มวัดชิ้นงาน แบรนด์ RENISHAW (1082)

Stylus RENISHAW

เข็มวัดชิ้นงาน (สไตลัส) เป็นส่วนหนึ่งของระบบการวัดที่สัมผัสกับส่วนประกอบชิ้นงาน โดยอาศัยสัญญาณและกลไกของหัววัดเคลื่อนที่ไปช่วยให้สามารถทำการวัดได้ ซึ่งชิ้นงานที่จะตรวจสอบสามารถกำหนดประเภทและขนาดของหัวโพรบที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ แต่อย่างไรก็ตามความสมบูรณ์แข็งแกร่งของส่วนปลายหัวโพรบถือเป็นสิ่งสำคัญ

รายชื่อ Category เข็มวัดชิ้นงาน แบรนด์ RENISHAW

รายชื่อสินค้า เข็มวัดชิ้นงาน แบรนด์ RENISHAW (1082 รายการ)

แสดง 1–200 ใน 1083 รายการ