หินขัดน้ำมัน แบรนด์ CHERRY

หินขัดน้ำมันคืออะไร

หินน้ำมัน (Oilstone) จากแบรนด์ CHERRY ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น โดยจะใช้สารขัดอลูมินา (A) เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งมีความแข็งสูง เหมาะสำหรับงานขัดหรืองานลบคม ซึ่งสามารถใช้ได้กับโลหะแข็ง เช่น เหล็ก, เหล็กกล้า เป็นต้น

หินขัดน้ำมันแบบก้อนสี่เหลี่ยม


หินขัดน้ำมันเป็นหินที่ประกอบด้วยวัสดุขัดถู วัสดุประสาน และช่องว่างภายในหิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้หินขัดมีความคงรูปและมีความนิ่ม – แข็งหลายระดับ เนื่องจากหินขัดเป็นหินที่มีน้ำมันอยู่ในตัวจึงใช้ขัดชิ้นงานด้วยมือเปล่าได้อย่างราบรื่น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การลบมุม การลับคมมีด การขัดขึ้นเงา และอื่นๆ

หินขัดน้ำมันแบบแท่งกลม


หินขัดน้ำมันชนิดแท่งกลมเหมาะสำหรับใช้ขัดลบคมตามขอบและขัดแต่งผิวด้านในรูเจาะบนชิ้นงาน หินขัดแท่งกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางหลากหลายขนาด ดังนั้นควรเลือกขนาดแท่งขัดให้เหมาะกับชิ้นงานและเหมาะมือเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

หินขัดน้ำมันแบบแท่งสี่เหลี่ยม


หินขัดน้ำมันชนิดแท่งสี่เหลี่ยมเหมาะสำหรับใช้ขัดตามร่องตามมุมบนชิ้นงาน หินขัดแท่งสี่เหลี่ยมมีหลากหลายขนาด ดังนั้นควรเลือกขนาดแท่งขัดให้เหมาะกับชิ้นงานและเหมาะมือเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

หินขัดน้ำมันแบบแท่งสามเหลี่ยม


หินขัดน้ำมันชนิดแท่งสามเหลี่ยมเหมาะสำหรับขัดตามมุมและตามร่องสล็อตหรือร่องตัวทีในชิ้นงาน หินขัดแท่งสามเหลี่ยมมีหลากหลายขนาด ดังนั้นควรเลือกขนาดแท่งขัดให้เหมาะกับชิ้นงานและเหมาะมือเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

หินขัดน้ำมันแบบ A COMBINATION


หินขัดน้ำมันแบบ A COMBINATION เป็นหินขัดที่มีทั้งด้านละเอียด เบอร์ #320 และด้านหยาบ เบอร์ #180 ทำให้ทั้งการลบมุมและการขัดเงาทำได้โดยใช้หินขัดน้ำมันเพียงแท่งเดียว

CHERRY (YAMATO SEITOSYO) หินขัดน้ำมัน (Oil Stone)