คีม 33 ประเภท และลักษณะการใช้งาน

คีม (Pliers) คืออะไร

คีม เป็นเครื่องมือช่างประเภทหนึ่งที่นิยมใช้ทั้งในบ้าน และในโรงงาน มีรูปทรงที่หลากหลาย ลักษณะของคีมทุกชนิดนั้นสามารถขยายขนาดปากคีมได้ ซึ่งการใช้งานคีมแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันไป เช่น ใช้จับ ตัด ดัดโค้งชิ้นงาน

คีมปากขยาย (Slip Joint Pliers)

คีมปากขยายเป็นคีมที่ Simple ที่สุด สามารถขยายขนาดปากได้สองตำแหน่ง ใช้ในการจับชิ้นงาน ไม่สามารถตัดชิ้นงานได้

คีมปากขยาย 150mm

คีมปากขยายปลายงอ (Slip Joint Bent Nose Pliers)

คีมปากขยายปลายงอ เป็นคีมปากขยายประเภทหนึ่ง โดยบริเวณปลายปากคึมมีลักษณะหักงอ ช่วยให้เข้าถึงบริเวณพื้นที่จำกัดได้ง่าย โดยไม่ทำให้มือไม่ชนกับชิ้นงาน

Bent Nose Pliers 175mm

คีมปากยาว (Long Nose Pliers)

คีมปากยาว เป็นคีมที่มีปากยาวกว่าปกติ ช่วยให้จับชิ้นงานที่อยู่ลึกๆ ได้ง่ายขึ้น

คีมจมูกยาว 160mm

คีมปากจิ้งจก (Combination Pliers)

คีมปากจิ้งจก หรือ คีมปากผสม เป็นคีมเอนกประสงค์ สามารถนำไปใช้งานได้หลายแบบ คีมปากจิ้งจกสามารถใช้ได้ทั้งการจับชิ้นงาน ตัดชิ้นงาน และบีบชิ้นงาน ใช้ในงานครัวเรือน งานช่าง และงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

คีมปากจิ้งจก JIS Standard 150mm

คีมปากจิ้งจก 150mm

คีมปากจิ้งจก JIS Standard 150mm

คีมตัด (Cutting Pliers, Nippers)

คีมตัด หรือ คีมตัดปากเฉียง เป็นคีมที่เน้นในงานตัด ไม่สามารถนำไปใช้จับชิ้นงานได้ ลักษณะการทำงานคล้ายกรรไกร แต่สามารถตัดชิ้นงานที่หนาและแข็งได้ดีกว่ากรรไกร ใช้สำหรับตัดเหล็ก เส้นลวด และอื่นๆ ที่มีความแข็ง

คีมตัดปากเฉียง JIS Standard 150mm

คีมตัดปากเฉียง 125mm

คีมปากแหลม (Needle Nose Pliers)

คีมปากแหลมมีลักษณะคล้ายคีมปากจิ้งจกแต่มีปลายปากที่แหลมกว่า เหมาะกับทำงานในที่แคบๆ

คีมปากแหลม JIS Standard 150mm

คีมปากแหลมปลายงอ (Needle Nose Bent Pliers)

คีมปากแหลมปลายงอ บริเวณปลายคีมมีลักษณะงอ ใช้จับหรือตัดชิ้นงานในกรณีที่คีมปากตรงไม่สามารถเข้าไปถึงได้

คีมปากแหลมปลายงอ No.7 125mm

คีมหนีบ (Tweezer Nose Pliers)

คีมหนีบมีปากที่เล็กกว่า และแหลมกว่าคีมปากแหลม คีมหนีบเน้นจับชิ้นงานในที่แคบได้ดี แต่ไม่สามารถใช้ตัดชิ้นงานได้

คีมหนีบ 150mm

คีมหนีบปลายงอ (Bent Nose Pliers)

คีมปากโค้ง เป็นคำเรียกทั่วไปสำหรับคีมที่มีปากโค้งและยาว เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่ตัวคีมปากตรงทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้

คีมหนีบปลายปากงอ 150mm

คีมอเนกประสงค์ (Multi Purpose Pliers)

คีมอเนกประสงค์ เป็นคีมที่มีหลายฟังก์ชั่นอยู่ในตัว สามารถใช้จับชิ้นงาน ใช้ตัด และใช้ปอกสายไฟเป็นต้น

คีมอเนกประสงค์ 150mm

คีมปากแบน (Flat Nose Pliers)

คีมปากแบน หรือ คีมปากตรง ใช้เพื่อจับและโค้งชิ้นงาน

คีมปากแบน 100mm

คีมปากกลม (Round Nose Pliers)

คีมปากกลมมีปลายปากที่แหลมและกลม มีข้อดีคือ ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ หรือสายไฟที่อยู่ข้างๆ ชิ้นงานได้

Round Nose Pliers

คีมถ่างแหวน (Snap Ring Pliers)

คีมถ่างแหวน หรือคีมหุบแหวน ใช้สำหรับติดตั้งหรือถอดแหวนล็อค คีมถ่างแหวนโดยทั่วไปจะมีสามแบบคือ แบบที่จับมือจับแล้วปากจะเปิด แบบจับมือจับแล้วปิดปาก และแบบทำได้ทั้งสองอย่างในตัวเดียว

คีมถ่างแหวนปากตรง 3 – 10mm

คีมจิวเวอรี่ (Forming Pliers)

คีมจิวเวอรี่ เป็นคีมที่ใช้สำหรับเปลี่ยนรูปร่างของเส้นลวด หรือเส้นเงิน

Forming Pliers

Neji-Zaurus SE

Neji-Zaurus GT

Screw Pliers

คีมถอนตะปูปะยาง (Nail Pliers)

เป็นคีมที่ใช้ในการถอนตะปูออกจากยางรถยนต์ ทรงหัวคีมถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าไปในยางได้ง่ายขึ้น เหมาะกับงานซ่อมยางรถทุกชนิด

คีมถอนตะปูปะยาง 200mm

คีมสำหรับซ่อมฟันหม้อน้ำ (Radiator Repair Pliers)

เป็นคีมที่ใช้สำหรับซ่อมแซมปรับหรือดัดฟันหม้อน้ำที่ผิดรูปร่างให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ปลายปากคีมรูปทรงหักมุม เข้าถึงซี่ฟันหม้อน้ำได้ดี ใช้งานได้สะดวก

METAPEN คีมสำหรับซ่อมฟันหม้อน้ำ

คีมปลดข้อต่อโซ่ (Chain Clip Pliers)

เป็นคีมที่ใช้สำหรับถอดข้อต่อโซ่ต่างๆ โดยไม่ทำให้โซ่เสียหาย

Chain Pliers 2 Way Type

คีมถอน Double Ring (Double Ring Pliers)

เป็นคีมที่ใช้สำหรับถ่างตัว Double Ring โดยไม่ทำให้ Double Ring เสียหาย
โดยรูปทรงของปากของคีมจะแตกต่างกันตามลักษณะการถ่างของตัว Double Ring

Double Ring Pliers 6 – 15mm

คีมถอน E Ring (E-Ring Pliers)

เป็นคีมที่ใช้สำหรับเปิดเพื่อถอดหรือใส่ E Ring โดยไม่ทำให้ E Ring เสียหาย

E Ring Pliers 3 – 5mm

คีมความร้อนตัดพลาสติก (Heat Nippers)

เป็นคีมที่ตัดพลาสติกโดยใช้ความร้อน เหมาะกับงานตัดพลาสติกที่หักง่าย
ต้องมีหม้อแปลงเพื่อใช้งาน

คีมความร้อนตัดพลาสติก Cut Off Blade 150mm

คีมย้ำตาไก่ (Eyelet Pliers)

คีมย้ำตาไก่ เป็นคีมที่ใช้เพื่อเจาะตาไก่บนชิ้นงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีรูบนชิ้นงานก่อนนำไปใช้

Double-sided Eyelet Punch (for aluminum/brass)

คีมเจาะรูตาไก่ (Punching Pliers)

คีมเจาะรูตาไก่ หรือ คีมเจาะรู ใช้สำหรับเจาะรูบนผืนผ้าใบหรือหนัง ซึ่งคีมชนิดนี้มีให้เลือกทั้งรุ่นที่เจาะรูได้เพียงขนาดเดียว และรุ่นที่สามารถปรับให้เจาะรูได้หลายขนาด

คีมเจาะรูตาไก่

คีมสำหรับทุบกระจก (Glass Breaking Pliers)

คีมสำหรับทุบกระจก เป็นคีมที่ใช้จับและทำลายกระจกโดยเฉพาะ ข้อควรระวังคือ เมื่อใช้งานควรใส่เเว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันเศษกระจกด้วย

คีมสำหรับทุบกระจก

คีมย้ำหางปลา (Crimping Pliers)

คีมที่ใช้ในงานย้ำหางปลา มีหลายองศา ส่วนใหญ่จะมีมีดตัดอยู่ในตัว

Manual One-Handed Crimping Tool

คีมปอกสายไฟ (Wire Strippers)

คีมที่ใช้ในงานปอกพลาสติกหุ้มสายไฟ มีหลายรู หลายขนาดตามความหนาของสายไฟ ส่วนใหญ่จะมีมีดตัดอยู่ในตัว

Wire Stripper For Thick Wires

คีมหุ้มฉนวน (Insulated Pliers)

คีมหุ้มฉนวน เป็นคีมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกไฟฟ้าดูด

Insulated Needle Nose Plier

คีมปากนกแก้ว (End Cutting Nippers, Carpenters Pliers)

คีมปากนกแก้ว หรือ คีมผูกลวด หรือ คีมถอนตะปู ใช้ตัดแผ่นโลหะโดยเฉพาะ มีลักษณะพิเศษที่มือจับยาว ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุแผ่นโลหะกระเด้งมาโดนผู้ใช้งานได้

End Cutting Nippers

คีมคอม้า (Water Pump Pliers)

คีมคอม้า เป็นคีมที่สามารถขยายขนาดปากได้หลายตำแหน่ง เหมาะสำหรับใช้ในงานประปา ใช้เพื่อติดตั้งหรือถอดท่อ

Water Pump Pliers

คีมล็อค (Locking Pliers, Vise Grip Pliers)

คีมล็อค เป็นคีมที่จับชิ้นงานได้โดยการล็อคความแน่นในการจับชิ้นงานให้คงที่ ลักษณะการทำงานจะคล้ายแคลมป์ แต่คีมล็อคจะใช้งานได้ง่ายกว่า

คีมล็อค 125mm

คีมล็อค C-TYPE (C-Type Locking Pliers)

คีมล็อค C-Type เป็นคีมล็อคที่ใช้จับชิ้นงานขนาดใหญ่ และใช้จับชิ้นงานที่มีชิ้นส่วนยื่นออกมาได้ดี

คีมล็อค C-Type

คีมล็อคเหล็กแผ่น (P-Type Locking Pliers)

คีมล็อคเหล็กแผ่น เป็นคีมล็อคที่ใช้จับเหล็กแผ่น ไม้แผ่น หรือแผ่นชิ้นงานต่างๆที่มีลักษณะบางให้มีความแน่นและแข็งแรงขึ้น

คีมล็อคเหล็กแผ่น

คีมล็อคโซ่ (Chain Locking Pliers)

คีมล็อคโซ่

คีม (Pliers)